Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV KHOAN GIẾNG THUẬN TIẾN

Địa chỉ: Túy Loan, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0905131434 – 0905659612
Email: ngv.tien15011975@gmail.com
Website: khoangienggiaredn.com